WŁAŚCIWOŚĆ

WŁAŚCIWOŚĆ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Katarzyna Koper prowadzi egzekucję świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych na terenie całego kraju, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów o egzekucji z nieruchomości.

WŁAŚCIWOŚĆ

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego,

z zastrzeżeniem ust. 5. 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Katarzyna Koper jest właściwa do prowadzenia egzekucji na terenie miasta: Hel, Jastarnia, Puck, Reda, Rumia, Wejherowo, Władysławowo oraz  gminy: Choczewo, Gniewino, Kosakowo, Krokowa, Linia, Luzino, Łęczyce, Puck, Szemud, Wejherowo.

WYBÓR KOMORNIKA

Ponadto zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

 

Wierzyciel wybierając komornika spoza rewiru składa następujące oświadczenie razem z wnioskiem o wszczęcie egzekucji:

„Oświadczam, iż wyboru  Komornika dokonałem na podstawie art.8 ustępu 5 i 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji”.