WŁAŚCIWOŚĆ

WŁAŚCIWOŚĆ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Katarzyna Koper prowadzi egzekucję świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych na terenie całego kraju, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów o egzekucji z nieruchomości.

WŁAŚCIWOŚĆ

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego,

z zastrzeżeniem ust. 10. 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Katarzyna Koper jest właściwa do prowadzenia egzekucji na terenie miasta: Hel, Jastarnia, Puck, Reda, Rumia, Wejherowo, Władysławowo oraz  gminy: Choczewo, Gniewino, Kosakowo, Krokowa, Linia, Luzino, Łęczyce, Puck, Szemud, Wejherowo.

WYBÓR KOMORNIKA

Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 10 ustawy o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego, z wyjątkiem spraw:

  • o egzekucję z nieruchomości,
  • o wydanie nieruchomości,
  • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości,
  • o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy,
  • spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

 

Wierzyciel wybierając komornika spoza rewiru składa następujące oświadczenie razem z wnioskiem o wszczęcie egzekucji:

„Oświadczam, iż wyboru Komornika dokonałem na podstawie art.10 ustawy o komornikach sądowych”.