DOKUMENTY

DOKUMENTY

Udostępniamy wzory wniosków i niektórych innych dokumentów niezbędnych przy wszczęciu oraz w toku postępowania egzekucyjnego.

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

Wniosek o wszczęcie egzekucji KM

Wniosek o wszczęcie egzekucji KMP

Wniosek o wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia

Wniosek o umorzenie postępowania

Wniosek o umorzenie postępowania w związku ze spłatą całości zadłużenia bezpośrednio do rąk wierzyciela

Wniosek o ograniczenie egzekucji

Wykaz majątku